Dla kogo ArchiCAD

Nauka specjalistycznego oprogramowania branżowego, którym niewątpliwie jest ArchiCAD, daje ogromne możliwości dalszego rozwoju oraz możliwości edycyjnych. Program użytkowany jest zarówno przez architektów, urbanistów jak i przez wizualizatorów i architektów wnętrz. Każda z wymienionych profesji bez problemu jest w stanie dostosować opcje zawarte w oprogramowaniu do swoich potrzeb.

Mamy tutaj duże możliwości modelowania brył architektonicznych oraz, przy odpowiednio dokładnym skonstruowaniu modelu, automatycznego wykończenia rysunków, czyli przekroi i elewacji, łącznie z zestawieniami materiałowymi i obiektowymi.

Dla architektów

Rozpatrując pracę architektów wnętrz, możemy wykonać rysunki koncepcyjne w pełnych kolorach i materiałach, czarno białe oraz odpowiednie przekroje trójwymiarowe ułatwiające przedstawienie naszych pomysłów. Możliwe jest wykończenie pełnego projektu wnętrza oraz przerzucenie do programu zewnętrznego lub wizualizacja silnikiem wbudowanym.

Dla urbanistów

Urbaniści bez trudu znajdą narzędzia służące do kreowania terenu i obiektów w prostszych formach, małej architektury itp.

Dla wizualizatorów

Wizualizatorzy, czyli osoby zajmujące się realistycznym przekazywaniem wizji projektanta, mają możliwość edycji całego założenia w bardzo szybkiej, prostej formie a następnie przeniesienie gotowego modelu bazowego do programu docelowego. Takim programem może być 3D Max, Cienema 4D, Blender 3D czy inne. Tam projektant wizji wykańcza model o bardziej realistyczne materiały, detale zastępcze, przedmioty i inne elementy możliwe do wykonania w programie ArchiCAD, lecz ze względu na specyfikę funkcjonowania tego zawodu, potrzebne.

Dla projektantów ogrodów

Architekci krajobrazu mogą wykonywać w programie ArchiCAD profesjonalne projekty ogrodów, krajobrazu wraz z wizualizacjami, doborem materiałów, roślinności i kosztorysem. Bez trudu zaprojektują oni m.in.: ogrody przydomowe, parki, place zabaw, zieleń we wnętrzach, tarasach, balkonach, elementy małej architektury (tarasy, ogrodzenia, altanki, grille, schody), nawierzchnie, nawodnienia, oświetlenia terenu.

Dla projektantów mebli, detali

ArchiCAD nie ogranicza możliwości wykonania projektów, umożliwiając tworzenie rysunków mebli, detali.

Perspektywy dalszego rozwoju, w rozumieniu nauki programu, są jak najbardziej stabilne i możliwe w samodzielny sposób, po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami pracy z programem. Możliwy jest również dalszy rozwój na etapie późniejszych szkoleń.

 

▬►Powrót