ArchiCAD

Rynek oprogramowania specjalistycznego, a w szczególności segment kierowany do projektantów z dziedziny architektury, stale się rozwija dopasowując swoje produkty do potrzeb ich przyszłych użytkowników. Dostępność softwaru jest w tej chwili ogromna i możemy je podzielić na programy do rysowania w 2d, rysowania w 3d, modelowania 3d oraz wizualizacji. Do tego dochodzą oczywiście programy specjalistyczne ukierunkowane w jednej konkretnej linii przeznaczenia np. mieszanie betonu, liczenie belek stalowych.

Niestety, wiele osób pracujących nad projektami wciąż bazuje na rysunkach 2d i wyłącznie na swoim wyobrażeniu przestrzeni. Jest to sposób jak najbardziej właściwy, jeśli użytkownik jest całkowicie pewien swoich umiejętności. W innym przypadku może się to skończyć nieprzyjemnościami mniejszymi lub dużymi. Wprawdzie wiele z obecnych na rynku aplikacji umożliwia rysowanie w trzech wymiarach, jednak nie jest to konstruowanie obiektowe modeli a w dalszym ciągu rysowanie.

Coraz częstszym staje się projektowanie obiektowe w trzech wymiarach. Istnieją dziedziny w których modelowanie przedmiotów w przestrzeni jest standardem, a formalnością pozostają rysunki końcowe. W architekturze coraz większego znaczenia nabiera właśnie taki sposób projektowania. Najprościej opisując, możemy pokusić się o stwierdzenie że „budujemy” nasz obiekt w przestrzeni, z jak największą dokładnością. Program ArchiCAD umożliwia nam stworzenie i wdrożenie do modelu najmniejszych detali.

ArchiCAD firmy Graphisoft jest jednym z liderów oprogramowania umożliwiającego współpracę w trój wymiarze ze wszystkimi branżami i wzajemną wymianę informacji. Współpraca taka jest określana mianem BIM. Skrót oznacza Building Information Modeling lub Building Information Model, czyli model lub modelowanie informacji o budynku. Jednocześnie pracując w systemie BIM, wiele informacji jest na bieżąco aktualizowanych, wraz ze zmianami, które nanosimy. Usprawnia to pracę wszystkim zainteresowanym.

Archicad wśród wielu funkcji potrzebnych do modelowania obiektów czy to wielkogabarytowych, czy małej architektury lub detalu, został wyposażony w silniki renderujące , pomagające uzyskać bardzo zadowalające efekty. Oczywiście może on również współpracować z zewnętrznymi programami przeznaczonymi wyłącznie do tworzenia wizualizacji. Wprawny twórca jest w stanie wykorzystać ogromny potencjał programu, ale nic nie dzieje się samo. Jak każdy dobry program wymaga on wielu ćwiczeń i samo zaangażowania, a przede wszystkim chęci nauki i poznania programu.        

Wśród wewnętrznych silników renderujących najpopularniejszym jest LightWorks charakteryzujący się zaawansowanymi opcjami środowiska, materiałów i oświetlenia. Również dużą popularnością cieszy się Artlantis, będący programem do ustawienia i finalnego przygotowania wizualizacji.

Archicad, przy włożeniu w jego poznanie określonej energii i zaangażowania, umożliwia również tzw. mikro rzeźbę, polegającą na tworzeniu ścisłych detali, tym razem w skali mikro. Przykładem może być wykonanie modelu kieliszka za pomocą narzędzia ściany oraz kilku innych narzędzi obsługujących. Przytaczając programy zewnętrzne oraz możliwości zarówno modelowego projektowania jak i detalowania, należy wspomnieć o współpracy archicada i programów 3d. Przykładowymi aplikacjami są ogólnie znany 3d Studio Max, Maxonform czyli Cinema 4D czy Blender 3D. Współpraca opiera się na wzajemnej wymianie modeli i wzajemnym wspomaganiu. Obróbka w aplikacjach tego typu z jednej strony daje nieograniczone możliwości, z drugiej – wymaga głębszej znajomości softwaru. 

 

▬►Powrót