Zachowanie bezpieczeństwa w szkoleniach stacjonarnych

  • Naszym priorytetem jest zwiększenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników szkolenia.
  • Szkolenia organizowane są w małych grupach, tak aby zapewnić możliwość zastosowania zasady „odległość między uczestnikami szkolenia 2 metry, poszczególni uczestnicy zajmują co drugi stolik
  • Stanowiska szkoleniowe wraz ze sprzętem są dezynfekowane zarówno przed jak i po szkoleniu.                                                                                                

                                                                                                                          ▬►powrót - Najbliższe szkolenia