Artlantis

Artlantis Studio 3

Wersja odpowiadająca funkcjonalnie programowi Artlantis Render lecz poszerzona o możliwości tworzenia animacji.

Najnowsza wersja programu występuje również w testowej edycji na systemy 64+ i działa równolegle z wersją 32+ programu Artlantis Render i Studio.

Artlantis uznawany jest za najszybsze i najbardziej wydajne rozwiązanie do wykonywania foto-realistycznych renderingów i animacji.

Artlantis 3 umacnia jeszcze swoją przewagę precyzyjniejszym silnikiem Radiosity, nowym zarządzaniem geometrią sceny za pomocą warstw, wzbogaconymi mediami czy uproszczonym sterowaniem oświetleniem sztucznym.

Funkcje programu są intuicyjne i łatwe do opanowania. Artlantis współpracuje z ArchiCADem w zaawansowany sposób - rozpoznaje jego materiały, światła oraz umożliwia wprowadzenie zmian w scenie.

Nowe możliwości

Media

Bogate biblioteki mediów czyli tekstur, shaderów i trójwymiarowych obiektów odgrywają kluczową rolę w projektach. Artlantis 3 oferuje w standardzie kilka istotnych nowych rozwiązań oraz nowych shaderów.

Przezroczystość Billboard-ów oraz Obiektów (zieleń)

Nowy suwak dostępny jest bezpośrednio w programie, w palecie Inspektor - pozwala ustawić przejrzystość billboardów i obiektów 3D. Dzięki nowej funkcji nie ma już potrzeby dalszej obróbki graficznej renderingów, w sytuacji kiedy zieleń lub postaci ludzkie zasłaniały główny obiekt.

Odłączanie komponentów sceny

W każdej chwili można odłączyć elementy sceny 3D i zachować je jako elementy wewnętrzne za pomocą narzędzia wyboru wielokątów. Powstały obiekt (AOF) jest łatwy w obsłudze, jako plik zewnętrzny pozostając w pełni zintegrowany ze sceną.

Edytowalne punkty wstawienia

Punkty wstawienia pozwalają na umieszczanie lub obracanie obiektu w scenie 3D. Wybrany punkt należy wskazać w podglądzie 2D i po wciśnięciu klawisza „D” przeciągnąć go w wybrane miejsce.

Funkcja szukania w Mediach

Podczas otwierania projektu Artlantis 3 pozwala wyszukać i zastąpić brakujące materiały lub obiekty.

Nowe biblioteki z Mediami

Biblioteki mediów programu są sukcesywnie wzbogacane o nowe kolekcje, ostatnio wydana płyta Animated People Workers 1 uzupełnia zestaw animowanych trójwymiarowych postaci ludzkich

Warstwy

Nieustanny rozwój mediów (obecnie kilka tysięcy) powoduje wprowadzenie zmian w ich zarządzaniu a także w porządkowaniu geometrii sceny 3D.

Zarządzanie warstwami

Artlantis 3 posiada przygotowaną strukturę warstw: scena, obiekty, zieleń 3D, lampy, animowane obiekty i billboardy. Można wprowadzać dowolne modyfikacje struktury warstw w projekcie dodając nowe lub usuwając istniejące.

Automatyczne wstawianie na warstwę

Ustawienia “domyślnych warstw” pozwalają wstawiać media automatycznie na odpowiednią warstwę. Przy dodawaniu nowych billboardów lub obiektów można wybrać wstawianie automatyczne lub ręczne.

Import warstw

Użytkownicy ArchiCADa otrzymują nową możliwość eksportowania modelu 3D na domyślne warstwy Artlantisa lub wybór zapisu z przeniesionymi warstwami z okna 3D.

Widoczność według widoku

Dla łatwości obsługi i zwiększenia wydajności, zwłaszcza przy dużych projektach, można ukrywać warstwy, które mogą obciążać okno podglądu (np. rośliny 3D). Funkcję można wykorzystać do prezentacji alternatyw dla danego widoku.

Światła.

Predefiniowane rodzaje lamp

Artlantis 3 posiada 9 różnych predefiniowanych typów oświetlenia dostępnych z menu rozwijanego (Lights inspector). Zmieniając parametry dostępnych źródeł światła, opcje dla lamp mogą być całkowicie niestandardowe — zmieniać można intensywność kolorów, kąt, miękkość cieni.

Neon Shader

Neon shader został znacząco udoskonalony zarówno pod względem jakości w renderingach jak i szybkości przeliczeń.

Radiosity

Zupełnie nowy silnik renderingu, stworzony specjalnie dla architektury, jest szybszy i dokładniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Żaden inny produkt na rynku nie jest porównywalny z silnikiem Radiosity Artlantisa 3 w szybkości i precyzji renderowania.

Wyjątkowa jakość

Ogólna jakość odwzorowania renderingu została znacznie ulepszona. Programiści firmy Abvent położyli szczególny nacisk na podobieństwo podglądu sceny i renderingu końcowego.

Zaawansowane ustawienia

Predefiniowane ustawienia renderingu dla wnętrz i scen zewnętrznych znacznie ułatwiają pracę początkującym. Zaawansowani użytkownicy z pewnością docenią interfejs "eksperta", który pozwala na personalizację ustawień Radiosity.

Chmury

Dla większego realizmu, w Artlantis Studio możemy teraz animować chmury poprzez ustawienie parametrów wiatru, kierunku i prędkości, które można wybrać w inspektorze Heliodonu.

Woda

Suwak przy ustawieniach Water Fresnel pozwala na ustawienie animacji fal dla wody w scenie 3D.

Najważniejsze cechy

Pełne Radiosity

Nowy, ulepszony silnik renderujący pozwala generować bieżący podgląd radiosity modeli 3D w oknie roboczym. Dzięki temu łatwiej przewidzieć wygląd ostatecznego, wysokiej klasy, renderingu końcowego.

Generator obrazu nieba

Na generowanym automatycznie niebie widoczne są takie obiekty jak słońce, księżyc, gwiazdy i parametryczne chmury (cirrus, cumulonimbus lub stratus a także ich dowolne kombinacje). Niebo wraz z obiektami wpływa na rozkład globalnego oświetlenia.

Automatyczna ekspozycja

Funkcja automatycznej zmiany intensywności światła pomiędzy różnymi warunkami oświetlenia (jak np. zmrok, pełne słońce, oświetlenie sztuczne) bez przeprowadzania niepotrzebnych prób i korygowania ustawień.

Procesy postprodukcyjne

Nowe narzędzie umożliwia edycję gotowego renderingu bez potrzeby korzystania z innych, specjalistycznych programów graficznych. Możliwe są zmiany jasności, kontrastu, nasycenia jak również uzyskania wielu efektów specjalnych (np. ziarno, szkic, rozmycie świateł).

Tworzenie własnych shaderów

Nowe shadery Artlantisa posiadają dodatkowe mapy parametrów (np. specular reflection, shiningness, blur effect, normal mapping). Zaawansowani użytkownicy mogą tworzyć i zachowywać własne materiały.

Bogate biblioteki mediów