ArchiCAD

Rynek oprogramowania specjalistycznego, a w szczególności segment kierowany do projektantów z dziedziny architektury, stale się rozwija dopasowując swoje produkty do potrzeb ich przyszłych użytkowników. Dostępność softwaru jest w tej chwili ogromna i możemy je podzielić na programy do rysowania w 2d, rysowania w 3d, modelowania 3d oraz wizualizacji. Do tego dochodzą oczywiście programy specjalistyczne ukierunkowane w jednej konkretnej linii przeznaczenia np. mieszanie betonu, liczenie belek stalowych.

Niestety, wiele osób pracujących nad projektami wciąż bazuje na rysunkach 2d i wyłącznie na swoim wyobrażeniu przestrzeni. Jest to sposób jak najbardziej właściwy, jeśli użytkownik jest całkowicie pewien swoich umiejętności. W innym przypadku może się to skończyć nieprzyjemnościami mniejszymi lub dużymi. Wprawdzie wiele z obecnych na rynku aplikacji umożliwia rysowanie w trzech wymiarach, jednak nie jest to konstruowanie obiektowe modeli a w dalszym ciągu rysowanie.

Coraz częstszym staje się projektowanie obiektowe w trzech wymiarach. Istnieją dziedziny w których modelowanie przedmiotów w przestrzeni jest standardem, a formalnością pozostają rysunki końcowe. W architekturze coraz większego znaczenia nabiera właśnie taki sposób projektowania. Najprościej opisując, możemy pokusić się o stwierdzenie że „budujemy” nasz obiekt w przestrzeni, z jak największą dokładnością. Program ArchiCAD umożliwia nam stworzenie i wdrożenie do modelu najmniejszych detali.

ArchiCAD firmy Graphisoft jest jednym z liderów oprogramowania umożliwiającego współpracę w trój wymiarze ze wszystkimi branżami i wzajemną wymianę informacji. Współpraca taka jest określana mianem BIM. Skrót oznacza Building Information Modeling lub Building Information Model, czyli model lub modelowanie informacji o budynku. Jednocześnie pracując w systemie BIM, wiele informacji jest na bieżąco aktualizowanych, wraz ze zmianami , które nanosimy. Usprawnia to pracę wszystkim zainteresowanym.

Archicad wśród wielu funkcji potrzebnych do modelowania obiektów czy to wielkogabarytowych, czy małej architektury lub detalu, został wyposażony w silniki renderujące , pomagające uzyskać bardzo zadowalające efekty. Oczywiście może on również współpracować z zewnętrznymi programami przeznaczonymi wyłącznie do tworzenia wizualizacji. Wprawny twórca jest w stanie wykorzystać ogromny potencjał programu, ale nic nie dzieje się samo. Jak każdy dobry program wymaga on wielu ćwiczeń i samo zaangażowania, a przede wszystkim chęci nauki i poznania programu.        

Wśród wewnętrznych silników renderujących najpopularniejszym jest LightWorks charakteryzujący się zaawansowanymi opcjami środowiska, materiałów i oświetlenia. Równi dużą popularnością cieszy się Artlantis, będący programem do ustawienia i finalnego przygotowania wizualizacji.

Archicad, przy włożeniu w jego poznanie określonej energii i zaangażowania, umożliwia również tzw. mikro rzeźbę, polegającą na tworzeniu ścisłych detali, tym razem w skali mikro. Przykładem może być wykonanie modelu kieliszka za pomocą narzędzia ściany oraz kilku innych narzędzi obsługujących. Przytaczając programy zewnętrzne oraz możliwości zarówno modelowego projektowania jak i detalowania, należy wspomnieć o współpracy archicada i programów 3d. Przykładowymi aplikacjami są ogólnie znany 3d Studio Max, Maxonform czyli Cinema 4D czy Blender 3D. Współpraca opiera się na wzajemnej wymianie modeli i wzajemnym wspomaganiu. Obróbka w aplikacjach tego typu z jednej strony daje nieograniczone możliwości, z drugiej – wymaga głębszej znajomości softwaru.